ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်လိုက်နာရန် အချက်များ

ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်လိုက်နာရန် အချက်များ ဘာသာစကား (၁၀) မျိုးဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၁