အများပြည်သူအတွက် Covid19 ကူးစက်ခံရပါက အိမ်တွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သင့်ရဲ့ အောက်စီဂျင်ပမာဏကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း

သင့်ရဲ့ အောက်စီဂျင်ပမာဏကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၇ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ -- ၇ သြဂုတ် ၂၀၂၁