ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

လက်ရှိလုပ်နေသောလုပ်ငန်းများ

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှ လက်ရှိလုပ်နေသောလုပ်ငန်းများအကြောင်းဖတ်ပါ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

လက်ရှိကျန်းမာရေးစနစ်ပြိုကျပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစနစ်

ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြိုကွဲသွားသောအခါ၊ လက်ခံကျင့်သုံးရန်အဓိကအယူအဆ ၃ ခုရှိသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

တန်းတူရေး၏အယူအဆ

ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမြန်မာနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးခွဲဝေစောင့်ရှောက်မှုသည်လူဦးရေပမာဏပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘတ်ဂျက်သည်ချင်းပြည်နယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရန်ကုန်မြို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး၊

ဆက်ဖတ်ရန်

ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကူးတံတားအဖြစ်ကျန်းမာရေးအယူအဆ

ကျန်းမာရေးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကူးတံတား (HBP) အဖြစ်ဘက်စုံမူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲသည့်မူဘောင်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးလုပ်သားများကိုပဋိပက္ခနှင့်ပဋိပက္ခအလွန်အခြေအနေများတွင်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ

ဆက်ဖတ်ရန်

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး၏သဘောတရား

ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးသည်ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောဒေသန္တရအစိုးရတွင်ပြည်သူလူထုပိုမိုပါ၀င်လာစေရန်ယန္တရားများဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်

ဆက်ဖတ်ရန်