ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြုံပြုချက်များ (August 2022)

ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြုံပြုချက်များ (August 2022)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

To Download Poster : Click Here

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၂