ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်း ဈေးဝယ်ထွက်မည်ဆိုလျှင်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်း ဈေးဝယ်ထွက်မည်ဆိုလျှင်သိမှတ်လိုက်နာရန် အချက်များပိုစတာ

ပြည်သူအများ ပိုမိုသိရှိလိုက်နာနိုင်ရန် ဤသတင်းစကားကို အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးကြပါ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Poster download လုပ်ရန် link -- https://www.mediafire.com/…/dl543qaps44…/covid_shop/file

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၃ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၃ ဂျုလိုင်၂၀၂၁