ကျန်းမာသန်ထွား ဉာဏ်မြင့်မားဖို့ အိုင်အိုဒင်းဆား စားကြစို့

ကျန်းမာသန်ထွား ဉာဏ်မြင့်မားဖို့ အိုင်အိုဒင်းဆား စားကြစို့ ၊

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၅ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၅ သြဂုတ် ၂၀၂၁