ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများအား ပစ္စည်းကိရိယာ မပြည့်စုံသည့်အနေအထားတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများအား ပစ္စည်းကိရိယာ မပြည့်စုံသည့်အနေအထားတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း PDF ဖိုင်

Download လုပ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ (540 KB)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၄ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၄ ဂျုလိုင်၂၀၂၁