ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၂)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၂) ရက်

မြန်မာဘာသာဖြင့်ရယူလိုပါက Click here to download

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရယူလိုပါက Click here to download

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ... ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၂