အမျိုးသားကျန်းမာရေးညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ (၅) ရက်

၁။ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (EHOs) နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOH) တို့ ကြီးမှူး၍ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ညီလာခံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့မှ (၅) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း (၁၃၀) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဤညီလာခံတွင်

ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင်အရေးဆိုင်ရာ စာတမ်း
ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာတမ်း
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှ ဒေသအလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးမူဝါဒများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ
လက်ရှိ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု ဆန်းစစ်ချက်များ ၊ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးဆောင်ရွက်မှုများ
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးမူဝါဒ စာတမ်းနှင့်
အလုံးစုံလွှမ်းခြုံသည့် ကျန်းမာရေစနစ် (UHC) စသည်တို့ကို တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ထို့အပြင် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရာတွင် ထိရောက်ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန်၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ ချမှတ်သွားနိုင်ရန်နှင့် ကြားကာလကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် “အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ” National Health Committee (NHC) တစ်ရပ်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

၁။ ဒေါက်တာဥက္ကာ (+၉၅ ၉၄၅ ၆၆၉ ၆၆၇၉)
၂။ ဆရာစောနေထူး (+၆၆ ၈ ၁၁၉၀ ၂၂၁၇)
၃။ ဆရာမ နန်းစနိုး (+၆၆ ၈၇ ၂၀၂၀ ၄၁၇)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- 6 သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ -- 6 သြဂုတ် ၂၀၂၁