ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမိတ်ဖက်များ

လက်ရှိ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း၀န်ဆောင်မှုများအနှောင့်အနှေး ဖြစ်လျက်ရှိရာ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့ အစည်း များအနေနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရနှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်းရန် အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ 

တိုင်းသူပြည်သားများ အနေနှင့် အခြေခံလိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ခံ နိုင်စေရန် အလို့ငှာ အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို စတင်နိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ 

  • ဒေသခံ GP ဆေးခန်းများသည်ကျန်းမာ‌ရေး၀န်‌‌၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ၏ အချက်အချာနေရာဖြစ်သည့်အလျောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များကြားအတွင်း လွှဲပြောင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှု များအတွက် ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာနနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း ခြင်း
  • ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဌာန များအနေနှင့် အလှူရှင်၊ လူမှု‌ရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်း၍ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူခွင့် သို့မဟုတ် ကုန်ကျငွေ၏ တစိတ်တပိုင်းကိုသာ ကောက်ယူခြင်းကဲ့သို့သော စနစ်များကျင့်သုံးခြင်း   
  • ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနများသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါး။ ထိခိုက်လွယ်သူများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီခြင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်မယူသောလူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လက်တွဲ၍ တတ်နိုင်သောနှင့် / သို့မဟုတ်ပူးတွဲပေးဆောင်သည့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း 

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ မေ ၂၀၂၁