"ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် စနစ်တကျလက်ဆေးနည်း"

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် စနစ်တကျလက်ဆေးနည်းပိုစတာ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Poster download လုပ်ရန် link https://www.mediafire.com/…/2plmrqy1…/covid_hw2.jpg/file

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၁