ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Statement regarding the terrorist military group’s illegal detainment, torturing, and killing of CDM health workers along with the oppression conducted by Non-CDM at the will of the terrorist military group (8th Jan 2023)

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေခြင်းနှင့် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပေါ် စစ်အုပ်စုအလိုကျ ဖိနှိပ်နေသည့် Non-CDM များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးအင်အားစုများ၏ ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက် (၈-၁-၂၀၂၃) Statement...

ဆက်ဖတ်ရန်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်.........

ဆက်ဖတ်ရန်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆) ရက်..........

ဆက်ဖတ်ရန်