ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်.........

ဆက်ဖတ်ရန်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆) ရက်..........

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြားကာလ ချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ကြားကာလ ချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက် To Download PDF Click Here...

ဆက်ဖတ်ရန်

လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

သုတေသီများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသန တွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု...

ဆက်ဖတ်ရန်