တယ်လီပညာရေး

တယ်လီပညာရေးသည် လက်ရှိ ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ပဏာမ ပညာရေး အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 နှင့် နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု များကြောင့် ပညာရေး ရပ်တန့်လျက်ရှိသော ဆေးကျောင်းသားဆေးကျောင်းသူများကို ပြည်ပရောက် ဘွဲ့လွန် ဆရာ၊ဆရာမများ၊ တက္ကသိုလ်များ နှင့် ပူးပေါင်း၍ online ကနေ ပို့ချသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ကြား၍လည်း online seminar များ စီစဉ် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

Tele-education Programs

Read the latest tele-education programs, an inspiring story from the Ministry of Health’s work, or get in touch with our media team.