တယ်လီပညာရေး

တယ်လီပညာရေးသည် လက်ရှိ ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ပဏာမ ပညာရေး အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 နှင့် နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု များကြောင့် ပညာရေး ရပ်တန့်လျက်ရှိသော ဆေးကျောင်းသားဆေးကျောင်းသူများကို ပြည်ပရောက် ဘွဲ့လွန် ဆရာ၊ဆရာမများ၊ တက္ကသိုလ်များ နှင့် ပူးပေါင်း၍ online ကနေ ပို့ချသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ကြား၍လည်း online seminar များ စီစဉ် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Lectures, Clinical Guidelines, and Medical resources

MOH

Lectures by Ministry of Health (MOH), NUG of Myanmar.

MFM

Lectures by Medical Family Mandalay (MFM).

YMN

Lectures by Yangon Medical Network (YMN).

Burmese/UK experts

Clinical videos for Myanmar - written by Burmese/UK experts.

Myanmar Clinical Guidance

By doctors, nurses and others in Myanmar.

A Yay Paw App

"A Yay Paw" is offline first aid guidelines app.

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

Tele-education Programs

Read the latest tele-education programs, an inspiring story from the Ministry of Health’s work, or get in touch with our media team.

Integrated Community Health Volunteers Manual (2023) – လူထုအခြေပြု ဘက်စုံကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၂၃

လူထုအခြေပြု ဘက်စုံကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၂၃ PDF File (4.84 MB) – Download Here

ဆက်ဖတ်ရန်