တယ်လီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသည် MoH ၏ ဦးစားပေး ကဏ္ဍ တလုဖြစ်သည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ နှင့် အာဏာသိမ်းမှု အကျပ်အတည်းများကြောင့် နိုင်ငံသားများ ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး များကို ထိခိုက်မှုများရှိနေနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ပင်ပန်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်ရမှု အစရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ များကို နီးစပ်ရာ ကျွန်းကျင်သူ များနှင့် တယ် လီဖုန်းဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ အင်တာတနက် ကွန်ယက်မှ တဆင့်သော်လည်းကောင်း ဆွေး‌နွေးကုသမှု ၀န်ဆောင်မှု ခံယူ နိုင်ရန် စီမံကြိုးစားလျက်ရှိသည်။

ထိပ်တန်းဦးစားပေး ၀န်ဆောင်မှု များမှာ-
  • လိင်နှင့်ကျား၊ မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုခံရသူများ
  • စစ်ဒဏ်ခံရသူများ
  • ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ 
  • စစ်ပွဲအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူများ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများ 
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးမှုလိုအပ်နေသူများအား၀န်‌ဆောင်မှု များပေးရန် MoH သည်အခြားအစိုးရများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၊ EHOs/EBOs နှင့်ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချတ်ဆက် လ်ုတောင် နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
 
တယ်လီဆေးဝါးအတွက် hot-line နံပါတ်များကိုမကြာမီထုတ်ပြန်တော့မည်ဖြစ်သည်။
tele-mental health service

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ မေ ၂၀၂၁