ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး၏သဘောတရား

ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးသည်ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောဒေသန္တရအစိုးရတွင်ပြည်သူလူထုပိုမိုပါ၀င်လာစေရန်ယန္တရားများဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအာဏာနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁

နောက်ဆုံမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁