ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကူးတံတားအဖြစ်ကျန်းမာရေးအယူအဆ

ကျန်းမာရေးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကူးတံတား (HBP) အဖြစ်ဘက်စုံမူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲသည့်မူဘောင်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးလုပ်သားများကိုပဋိပက္ခနှင့်ပဋိပက္ခအလွန်အခြေအနေများတွင်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များကိုဖြန့်ဝေရာတွင်ထောက်ပံ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းကိုငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ သဘောတရားများ၊ အခြေခံမူများ၊ နည်းဗျူဟာများနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောအခြေအနေများတွင်ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည်။ ကျန်းမာရေးသည်ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောပါတီများအားအပြန်အလှန်အကျိုးရှိသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်ကြားနေအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများသည်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရာထူးကျင့်၀တ်များကြောင့်ရပ်ရွာတွင်းတွင်စံပြဖြစ်သည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁

နောက်ဆုံမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁