ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ သိသင့်သည့်အချက်များ

ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ သိသင့်သည့်အချက်များ ၊

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၃ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ--- ၁၃ သြဂုတ် ၂၀၂၁