စိတ်ဒဏ်ရာဆိုတာ ဘာလဲ

စိတ်ဒဏ်ရာဆိုတာ ဘာလဲ

စိတ်ဒဏ်ရာအမျိုးအစားများ

စိတ်ဒဏ်ရာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများ

စိတ်ဒဏ်ရာရစေသည့် အဖြစ်အပျက်နှင့် တွေ့ကြုံခဲ့ရလျှင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၇ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ -- ၇ သြဂုတ် ၂၀၂၁