မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် အလွန်အမင်းတိုးပွားလာနေချိန်တွင် ပြည်သူလူထုများအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးနိုင်ရေး အရေးပေါ်မေတ္တာရပ်ခံချက်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် အလွန်အမင်းတိုးပွားလာနေချိန်တွင် ပြည်သူလူထုများအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးနိုင်ရေး အရေးပေါ်မေတ္တာရပ်ခံချက်။

ဝန်ကြီးချူပ်ရုံး

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၈ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၂ ဂျုလိုင်၂၀၂၁