မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအခြေအနေ (အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပွားလာနိုင်သောအခြေအနေများကိုခန့်မှန်းခြင်း) Zoom Webinar

Topic: COVID-19 Situation in Myanmar: Prediction of the Worst Case Scenario

When: 9th July 2021, 07:00 PM, Rangoon

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/88231146727…

Webinar ID: 882 3114 6727

Passcode: 981806

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၈ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၈ ဂျုလိုင်၂၀၂၁