NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြေပြင်ကျန်းမာရေး/ ဆေးတပ်ဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ခြင်း (Prof Khin Maung Lwin)

ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီ (FHPC) ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင်လွင်နှင့် အင်တာဗျူးခြင်း (၃)

NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြေပြင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၊ ဆေးတပ်ဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

အင်တာဗျူး ရုပ်သံ (၈) ခုကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ကြည့်ရှုရန်-https://tinyurl.com/profkmlinterview

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 27 March 2022
Last Updated: 27 March 2022