One Year Anniversary of COVID-19 Knowledge Center ( July, 2022)

ကိုဗစ်-၁၉ ဗဟုသုတစင်တာ တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ပြည်သူလူထု၏ အမှတ်တရပြောစကားများ (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့  ကိုဗစ်-၁၉ ဗဟုသုတစင်တာ ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာကြောင့် ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ဆိုရင် တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 9 July 2022
Last Updated: 9 July 2022