လူနာများ၏ သဘောထားစစ်တမ်း ကောက်ခံခြင်း

NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တယ်လီကျန်းမာဆေးခန်း သို့မဟုတ် COVID-19 Telegram Channel များတွင် အခမဲ့ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ဖူးသူများ ဖြေဆိုပေးကြပါရှင့်။

စစ်တမ်းဖြေဆိုရန် Link 

https://ee.humanitarianresponse.info/single/uiHbGgFc

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တယ်လီကျန်းမာ/ကိုဗစ်တယ်လီဂရမ် ဝန်ဆောင်မှုကို လာရောက်ဆွေးနွေးအသုံးပြုသူများ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၁။ ယခုစစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တယ်လီကျန်းမာ/ကိုဗစ်တယ်လီဂရမ် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များအား လာရောက်ဆွေးနွေးအသုံးပြုဖူးသူများ ၏ သဘောထားအမြင်များကို သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၂။ တွေ့ရှိချက်များသည် ယခုလက်ရှိ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသော တယ်လီကျန်းမာ/ကိုဗစ်တယ်လီဂရမ် ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်မှုများတွင် အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ စုစုပေါင်းမေးခွန်း အများဆုံး (၁၉) ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုချိန်အားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ (၅-၁၀) မိနစ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
၄။ ယခုစစ်တမ်းတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တယ်လီကျန်းမာ/ကိုဗစ်တယ်လီဂရမ် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ် အသုံးပြုဖူးသူ (လူနာ/လူနာ၏မိသားစု) မည်သူမဆို ပါဝင်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းများတွင် ဖြေဆိုသူ မည်သူဟု သိရှိနိုင်သည့် မေးခွန်းမျိုး မပါဝင်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် မေးခွန်းများကို မိမိခံစားမှုအတိုင်းမှန်ကန်စွာဖြေဆိုပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၅။ ယခုစစ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြေဆိုရာတွင် မရှင်းလင်းသည့် အချက်များရှိပါက Email – [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

Ministry of Health,

National Unity Government

 Published on: 17 August 2021
Last Updated: 17 August 2021