သင့်နှလုံးသားကို သင်ချစ်ပါ

နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ

( ကချင် ၊ ကယား ၊ အရှေ့ပိုးကရင် ၊ အနောက်ပိုးကရင် ၊ စကောကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ထားဝယ် ၊ ရခိုင် ဘာသာစကားများနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် )

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 8 January 2023
Last Updated: 8 January 2023