လေကြောင်းရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် (ရုပ်သံ)

လေကြောင်းရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် (ရုပ်သံ)

Ministry of Health,

National Unity Government.

#NUG #MOE #MOH #nugmoh #airstrike #drill #exercise #simulationexercise #school #children #Myanmar #Burma

Published on: 27 December 2022
Last Updated: 27 December 2022