ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ (Disaster and Health Problems)

ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ 💥 ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ 💥 ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဦးစားပေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 💥 ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သော ဒေသများရှိ ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတိပေးနှိုးဆော်ချက် PDF File (10.9 MB) – Download Here