World AIDS Day, 2022 ( December, 2022)

World AIDS Day, 2022

ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်

Equalize

“AIDS တိုက်ဖျက်ရန် မညီမျှမှုတွေ အတူတော်လှန်”

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

#nugmoh #equalize #WorldAIDSDay #WorldAIDSDay2022 #WAD #WAD2022 #HIV #AIDS

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 1 December 2022
Last Updated: 1 December 2022